Tag Archives: north korea people

मी सांगेन तीच हेअरस्टाइल नाहीतर चेहरा विद्रुप करण्यात येईल

सर्वसाधारणपणे आपण आपल्या चेहऱ्याला साजेशी अशी हेअर स्टाईल ठेवतो कि जेणेकरून आपण चारचौघात उठून दिसू .. परंतु ह्या देशातील राजाला ते मान्य नाहीये . मी सांगेन त्याच पद्धतने हेअर स्टाईल ठेवावी लागेल असा अजब गजब वटहुकूम निघतो आणि जनतेला निमूटपणे ते मान्य करावे लागते .. २१ ह्या शतकात अशक्य वाटत असली तरी ही वस्तुस्तिथी आहे… Read More »